Lądek-Zdrój

W Lądek Zdroju bije aż 7 źródeł wód leczniczych:

  • "Jerzy"
  • "Wojciech"
  • "Marii Skłodowskiej-Curie"
  • "Chrobry"
  • "Dąbrówka"
  • "Stare"
  • odwiert "L-2"

Są to wody termalne słabo zmineralizowane zawierające swoiste składniki (radon, siarczki, siarkowodór i fluorki). Lądeckie wody mineralne o unikalnych właściwościach mają tak znakomite parametry, że już kilkudniowe korzystanie z nich może poprawić zdrowie na długi czas.

W Lądku Zdroju zabiegi balneologiczne wykonywane są w trzech Zakładach Przyrodoleczniczych:

Ponadto ze względu na komfort kuracjuszy część zabiegów odbywa się w budynkach:


Copyright © 2013 Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone